Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Staj

Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: 

Prof. Dr. Gökhan Gökulu (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif S. Mura

Arş. Gör. Dr. Burcu Saka

*********

 

Ekler

2023-2024 Staj Yönergesi .pdf
Staj Başvuru Formu.pdf
Staj Dosyasi.docx
Taahhutname.docx