Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

İletişim Bilgileri
E-posta :
Telefon : 0286 218 00 18
Faks :
Adres : Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Terzioğlu Kampüsü, 17020 Çanakkale
Sosya Medya :
Web Sorumlu Bilgileri
Adı Soyadı : Arş. Gör. Selfet Duran
E-posta : selfet.duran@comu.edu.tr
Telefon : 0286 218 00 18 / 22035