Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Akademik Kadro

  ADI SOYADI   Anabilim Dalı Dahili No Oda No E-mail
Prof. Dr. Gökhan GÖKULU Bölüm Başkanı   22036 O15 (MA-Z-4) gokhangokuluhotmail.com
Prof. Dr.  Şeref ULUOCAK   Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD 22037 O11 (MA-Z-6) uluocaksgmail.com
Prof. Dr. Cumhur ASLAN Bölüm Başkan Yardımcısı Sosyometri ABD 22044 O17 (MA-Z-3) cumhur.aslangmail.com
Prof. Dr. Assiye AKA     22290 M-A-Z-9/1  akaasiyecomu.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet Devrim TOPSES   Kurumlar Sosyolojisi ABD 22040 O20 (MA-Z-02) devrimtopsescomu.edu.tr
Doç. Dr. Elif KANCA   Uygulamalı Sosyoloji ABD 22038 O16 (MA-Z-20) elifkancagmail.com
Doç. Dr. A. Olgun KÖZLEME   Kurumlar Sosyolojisi ABD 22043 O19 (MA-Z-2) olgunkozlemegmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Aznavur DEMİRPOLAT   Sosyoloji ABD 22083 O 105 ademirpolatgmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Elif GEZGİN   Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD 22069 O35 (MA-Z-41) egezgincomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Elif MURA Bölüm Başkan Yardımcısı Sosyometri ABD 22041 O06 (MY-Z-10) esmuracomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aksu AKÇAOĞLU   Kurumlar Sosyolojisi ABD 22073 O56 (MA-Z-4) aksuakcaoglugmail.com
Arş. Gör. Dr. Burcu SAKA   Sosyometri ABD 22041 O06 (MY-Z-10) burcusakacomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Fazilet DALFİDAN   Sosyoloji ABD 22041 O55 (MA-Z-1) fazilet1988gmail.com
Arş. Gör.  Yaprak AYDIN   Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD 22033 O55 (MA-Z-1) yaprakaydincomu.edu.tr
Arş. Gör.  Selfet DURAN   Genel Sosyoloji ve Metodoloji ABD 22035 O13 (MA-Z-5) selfetdurangmail.com
Arş. Gör. Dr. Olgun BİLİR   Sosyoloji ABD 22035 O13 (MA-Z-5) olgunbilirgmail.com