Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Form ve Dökümanlar

Öğrenci işleriyle ilgili önemli bazı form ve dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz. 

Akademik teşvik başvuru ve dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

ÜBYS ek ders dökümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.