Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Erasmus Değişim Programı

Erasmus Koordinatörü: Arş. Gör. Yaprak AYDIN

 

Erasmus Anlaşması Olan Üniversiteler:

Osnabrück University


 

Paisii Hilendarski University of Plovdiv

 

Transilvania University of Brasov

 

D'Annunzio University of Chieti - Pescara (İtalya)