Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Yönetim

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Gökhan GÖKULU      Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Cumhur ASLAN    Bölüm Başkan Yardımcısı 
Dr. Öğr. Üyesi Elif MURA  Bölüm Başkan Yardımcısı 
Duygu Nedret ÇETİN  Bölüm Sekreteri