Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Vizyon & Misyon

Vizyon

Genç ve dinamik akademik kadrosuyla, özgürlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim programıyla, kurumsal ilkelere dayalı ve kalite odaklı işleyişiyle, sosyoloji alanında bilimsel araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle, başta Çanakkale ili olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek güçlü bir bilimsel odak haline gelmek.

Misyon

Sosyoloji alanında bilgili, donanımlı, kültürlü ve özgüveni yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefleyen, bilimsel çalışmalarda uygulamaya dönük, proje odaklı ve çok disiplinli araştırmalar yapma anlayışını benimsemiş, paydaşlarıyla sürdürülebilir ilişkileri gözeten, kalite odaklı, yenilikçi ve girişimci bir bölüm olmak.