Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü

Erasmus

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Gökhan GÖKULU

Anlaşmalı Üniversite: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara (İtalya)