Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü

Erasmus

Erasmus Koordinatörü: Araş. Gör. Argun Abrek CANBOLAT

Anlaşmalı Üniversite: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara (İtalya)