Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü

Yönetim

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Şeref ULUOCAK      Bölüm Başkanı  
Doç. Dr. Cumhur ASLAN    Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Gökhan GÖKULU      Bölüm Başkan Yardımcısı
Serap KÜÇÜKSÖYLEMEZ  Bölüm Sekreteri