Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü

Ders Planları

Sosyoloji Bölümü'nde verilmekte olan zorunlu ve seçmeli derslerin listesini görebilirsiniz.

Ekler

2014-2015 Ders Planı.pdf